MVO-DRIJFVEREN

Wat is de MVO Prestatieladder?

De MVO Prestatieladder is een certificatienorm waarmee op objectieve wijze de prestaties van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aangetoond kunnen worden. De norm maakt het mogelijk om 31 MVO-thema’s door middel van een managementsysteem en in samenspraak met de stakeholders voortdurend te ontwikkelen. Het certificaat maakt duurzame ontwikkelingen en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap concreet.

De MVO Prestatieladder is geïnspireerd op internationaal geaccepteerde documenten, zoals de ISO 26000, de ISO 9001:2015, AA1000 en het Global Report Initiative (GRI). Een ISO 26000 heeft bijvoorbeeld geen managementsysteem, waardoor het niet geschikt is voor certificatie. De MVO Prestatieladder is als managementsysteem met zijn eisen en certificatienorm wél geschikt en dient als certificering voor dit soort vergelijkbare normen.

Funeral Products is samen met Atlantis Memorials en Funeral Projects onderdeel van de holding ‘de Global Products Group’. Niet recent, maar al vanaf dag één sinds Funeral Products actief is in de markt. Een structuur waar destijds bewust voor is gekozen. Zodat de aangesloten bedrijven hun eigen identiteit behouden, maar wel gestuurd worden vanuit dezelfde bedrijfswaarden en beleid.

Stap voor Stap

Om tot een certificering te komen, moest de Global Products Group zijn MVO-prestaties en de doeltreffendheid van het MVO-managementsysteem evalueren. Dit diende middels een audit uitgevoerd te worden via een onafhankelijke, objectieve partij, waarvoor DNV ingeschakeld werd.

Deze onafhankelijke dienstverlener op het gebied van risicobeheersing is ‘s werelds leidende certificeringsinstelling op het gebied van risicomanagement en kwaliteitszorg. En de keuze voor deze sterke, internationale instelling is bewust genomen. Niet het makkelijkste pad misschien, maar wel datgene met het meeste resultaat.

 

'Trots kunnen wij mededelen dat de Global Products Group zijn MVO Prestatieladder-certificering heeft behaald conform de eisen van prestatieniveau 3.'

 


Wat ons extra trots maakt is het feit dat we direct gecertificeerd zijn op niveau 3. Het opstapniveau tot een eerste certificering is normaliter niveau 1 of 2. Maar omdat zowel wij als onze partners diverse zaken al goed op orde hadden, hebben wij direct een certificering op niveau 3 kunnen realiseren.

Dit certificaat (nr. C588645) is 3 jaar geldig. Binnen deze 3 jaar gaan wij de doorontwikkeling inzetten ten behoeve van certificering op prestatieniveau 4. Het MVO-certificaat kunt u hier inzien.

Wat betekent dit? Dat uw samenwerking met Funeral Products, Funeral Projects en Atlantis Memorials op een duurzame wijze plaatsvindt. Zodat u zich volledig kunt blijven focussen op het helpen en ondersteunen van de familie.

Tijdens het certificeringsproces van de MVO Prestatieladder zijn wij geëvalueerd op 31 verschillende MVO-thema’s, variërend van kinderarbeid en corruptie tot transport en energiegebruik. Deze thema’s zijn tevens gekoppeld aan de wereldwijd erkende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en daarmee is de certificering ook internationaal erkend!

Dankzij de MVO Prestatieladder hebben wij de handvaten om onze duurzame ontwikkelingen, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en de bijbehorende doelstellingen concreet te maken en op systematische wijze te managen. Wat hebben wij bereikt en willen wij bereiken? Dat leest u hier.