Sustainable Development Goals

Weten wat wij reeds bereikt hebben en wat we nog willen realiseren? Hieronder vindt u een uitgebreide toelichting op onze resultaten en doelstellingen en leest u hoe Funeral Products bijdraagt aan de Sustainable Developement Goals.
Sustainable Development Goals

17 doelen die de wereld verbeteren

Tijdens het certificeringsproces van de MVO Prestatieladder zijn wij geëvalueerd op 31 verschillende MVO-thema’s, variërend van kinderarbeid en corruptie tot transport en energiegebruik. Al deze thema’s zijn tevens gekoppeld aan de wereldwijd erkende Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze reeks van 17 mondiale doelstellingen, gezamenlijk bekend als de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, zijn gericht op het creëren van een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame toekomst voor iedereen. Deze doelstellingen zijn opgesteld door alle 196 landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. Op basis van wereldwijde inbreng van zowel organisaties als burgers en vormen een mondiaal kompas om de sociale, economische en ecologische uitdagingen aan te pakken.

Concrete targets

Om elk doel nog concreter en inzichtelijker te maken, zitten achter de SDG’s 169 zogeheten targets. Hierdoor is het voor de Global Products Group direct inzichtelijk welke bijdrage het bedrijf levert aan de diversen SDG’s. En hebben we dankzij de MVO Prestatieladder handvaten om onze duurzame ontwikkelingen, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en de bijbehorende doelstellingen concreet te maken en op systematische wijze te managen.

Zo kunnen wij als Global Products Group ook onze verantwoordelijkheid nemen, toegevoegde waarde creëren en een steentje bijdragen bij het bouwen aan een betere wereld. Een wereld vrij van onderscheid en onrecht, en waar men bewust leeft met aandacht voor mens, dier en natuur. En hopelijk tot het inspireren van anderen om hetzelfde te doen, binnen een eigen ruimte van mogelijkheden. Om zo gezamenlijk de spreekwoordelijke olievlek succesvol uit te breiden en de wereld net een beetje meer beter, gezonder, mooier en duurzamer te maken.

Weten wat u zelf kunt doen? Voor meer informatie over de Sustainable Development Goals kunt u terecht op de website van de Verenigde Naties.