SHOW, DON’T TELL

Natuurlijk is het makkelijk om te roepen dat je als bedrijf verantwoord bezig bent. Dat je oog hebt voor onze planeet en de mensen en dieren die erop leven. En dat je duurzaamheidsbeleid verder gaat dan dubbelzijdig printen en afval scheiden. Maar we maken graag concreet zichtbaar wat we beloven.

Het hoe, wat en waarom van MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kent als term verschillende definities, echter zijn deze in de basis altijd hetzelfde. Wij hebben gekozen om de definitie van zowel MVO Nederland als die van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan te houden:

 

'Het bewust richten op waardecreatie in de elementen People (mens), Planet (milieu) en Profit (maatschappij) en hiermee op de lange termijnwaarde toevoegen aan de maatschappelijke welvaart.'

 


Gerichte handvaten

Deze definitie is de basis van het MVO-beleid van de Global Products Group, oftewel: hoe gaan we om met bedrijfsprocessen die een maatschappelijk of ecologisch effect hebben. Het beleid wordt ingevoerd en gewaarborgd middels de ‘Deming-cirkel’. Deze kwaliteitscirkel geeft ons de handvaten om gericht te opereren op zowel resultaat als continue verbetering. Dit middels de vier activiteiten: Plan, Do, Check en Act.

Deze cirkel wordt blijvend doorlopen. Er zijn altijd activiteiten die verder geoptimaliseerd kunnen worden: het principe van continue verbetering.

 

Deming Cirkel

MVO-certificering: een concreet duurzaam beleid

Trots kunnen wij u mededelen dat ons MVO-beleid officieel is gecertificeerd volgens de norm van de MVO Prestatieladder! Hoe het certificeringsproces is doorlopen kunt u hier lezen.


Wat dit betekent voor u als klant? Met het MVO certificaat tonen wij een concreet duurzaam beleid aan, dat met een audit is getoetst door certificeringsbureau DNV. Het certificaat maakt ons beleid inzichtelijk en haalt vrijwel alle mogelijke twijfels weg die er op het gebied van MVO kunnen zijn.

Als klant van Funeral Products, Funeral Projects en/of Atlantis Memorials kunt erop vertrouwen dat onze samenwerking op een maatschappelijk verantwoorde wijze plaatsvindt. Zodat u zich kan focussen op wat zo belangrijk is: families en nabestaanden helpen bij het vinden van een blijvend en verantwoord herinneringsproduct.