Sociale Initiatieven

De Global Products Group gelooft in een positief rimpeleffect: Goed doen werkt aanstekelijk. Dit gedachtegoed vormde het fundament van de vijf pijlers: vijf sociale initiatieven die de organisatie op verschillende manier ondersteunt.
Sociale Initiatieven

Oog voor de wereld om ons heen

Als organisatie kijken we niet alleen kritisch naar onze eigen rol in de wereld, maar zetten we graag net een stap extra. Zo dragen we diverse lokale, landelijke en wereldwijde sociale initiatieven een warm hart toe en ondersteunen we op verschillende  manieren. Financieel bijvoorbeeld, maar ook met inzet van ondersteunende diensten en  media-aandacht voor de mooie dingen die zij op hun beurt voor de wereld doen.

Aanvullende steun

Naast de zogenoemde vijf pijlers steunen we tevens, in bescheiden mate aanvullende sociale initiatieven. Welke dat zijn vindt u terug onder overige goede doelen.