Global Products Group

De wereld om ons heen verandert in rap tempo en brengt veel teweeg. En hoewel het vele anderen misschien beangstigt, motiveert het ons juist om onze rol te pakken. Als Global Products Group nemen we dan ook onze verantwoordelijkheid. Willen we toegevoegde waarde creëren en ons inzetten voor een betere wereld. Een wereld vrij van onderscheid en onrecht, en waar men bewust leeft met aandacht voor mens, dier en natuur. Een beleid en motivatie bedoeld om anderen te inspireren hetzelfde te doen, binnen hun eigen ruimte en middelen natuurlijk. Om zo gezamenlijk de spreekwoordelijke olievlek succesvol uit te breiden en de wereld net een beetje beter, gezonder, mooier en duurzamer te maken.

Funeral Products is samen met Atlantis Memorials en Funeral Projects onderdeel van de holding 'de Global Products Group'. Niet recent, maar al vanaf dag één sinds Funeral Products actief is in de markt. Een structuur waar destijds bewust voor is gekozen. Zo behouden de drie welkbekende bedrijven hun eigen en unieke bedrijfskarakter, productassortiment en uitstraling. Maar wel allemaal met dezelfde bedrijfswaarden, strategie en cultuur.

Concreet duurzaam beleid

Eén universeel vertrekpunt met de Global Products Group als het dak, de drie B.V. ’s als de muren en een duurzaam beleid als fundering. Middels deze grondslag zijn wij in staat om al onze normen en toewijding op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vorm te geven. Een duurzaam beleid dat dit jaar officieel is gecertificeerd volgens de MVO Prestatieladder op niveau 3!

Ons verhaal

Natuurlijk gaat dit verhaal niet over ons, maar over de wereld om ons heen. Daarin willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Met de producten die we leveren, de projecten die we realiseren en de initiatieven die we een warm hart toedragen. Maar vooral ook met onze mensen, werkzaam bij de drie bedrijven die gezamenlijk onder de noemer ‘Global Products Group’ opereren:

  Lees hier meer over de Global Products Group bedrijven