Onze bedrijven

Natuurlijk gaat dit verhaal niet over ons, maar over de wereld om ons heen. Daarin willen wij onze verantwoordelijkheid nemen.
Onze bedrijven

Met de producten die we leveren, de projecten die we realiseren en de initiatieven die we een warm hart toedragen. Maar vooral ook met onze mensen, werkzaam bij de drie bedrijven die gezamenlijk onder de noemer ‘Global Products Group’ opereren.