HELP MENSEN IN NOOD

Wat 160 jaar geleden begon als de droom van één man, is in de afgelopen anderhalve eeuw uitgegroeid tot ’s werelds grootste hulpverleningsorganisatie. Met bijna 100 miljoen leden, vrijwilligers en supporters en afdelingen in 192 landen helpt het Rode Kruis mensen bij natuurrampen, pandemieën, conflicten en andere noodsituaties. Ook het Spaanse Cruz Roja levert haar bijdrage.

Spanje stond op humanitair gebied altijd al in de frontlinie. Niet voor niets tekende het land als zevende het eerste Verdrag van Geneve, dat in 1864 opgesteld werd op initiatief van Rode Kruis-oprichter Henry Dunant. Zes jaar later kwam het Cruz Roja voor het eerst in actie en bood het humanitaire hulp bij de Frans-Pruisische oorlog. En in 1872 trad het voor het eerst zelfstandig op in de Derde Carlistenoorlog.

Wat doet het Cruz Roja?

Hoewel er sinds de beginjaren veel veranderd is, zijn de basisbeginselen nog steeds stevig verankerd in de organisatie. Menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid staan centraal en vormen de basis voor alles wat het Rode Kruis doet. Of dat nu gaat om hulp bij een aardbeving, een orkaan of de bosbranden waardoor het land onlangs nog geteisterd werd. Of om de bestrijding van armoede, de opvang van evacués, het bevorderen van gelijkheid op de werkvloer of de strijd tegen discriminatie.

Een pakkend voorbeeld van het werk is de hulp aan de eigen bevolking in 2012. Als gevolg van de economische crisis leefde bijna 22% van de Spanjaarden onder de armoedegrens van minder dan 630 euro per maand. Ook de werkloosheid sloeg hard toe, waardoor er ook gezinnen waren waar helemaal geen geld meer binnenkwam, want een uitkering kennen ze in Spanje niet. Uiteindelijk steunde het Cruz Roja deze crisisslachtoffers met zaken als voedsel, kleding, luiers en schoolmateriaal. Maar ook werd geld beschikbaar gesteld voor onderdak aan daklozen en jongeren zonder inkomen.

 

 

 

 

 

70.000 vrijwilligers, 20 miljoen acties

“Een van de bekendste voorbeelden is echter toch wel de hulp bij de coronacrisis. Aan het begin van COVID-19 riep het Rode Kruis onder de naam ‘Plan Cruz Roja RESPONDE’ een actie in het leven om getroffenen wereldwijd te helpen. Met de medewerking van meer dan 70.000 vrijwilligers en de hulp van talrijke organisaties, zijn maar liefst 20 miljoen acties ondernomen. Acties op het gebied van vaccineren, testen, medische hulp, vervoer van patiënten en hulpgoederen, maar ook preventie en voorlichting.

Hoe kun je het Rode Kruis steunen?

Of het nu gaat om het Cruz Roja in Spanje of om het Rode Kruis in Nederland: je bepaalt zelf wat je doneert, schenkt of sponsort, en zelfs naar welke actie je donatie gaat. Uiteraard zijn ook nieuwe vrijwilligers meer dan welkom. Dus kijk op de site van het Rode Kruis in jouw land, want er is wereldwijd nog meer dan genoeg werk aan de winkel.

 

www.cruzroja.es