Stap voor Stap

Om tot een certificering te komen, moest de Global Products Group zowel haar MVO-prestaties als de doeltreffendheid van het MVO-managementsysteem evalueren. Om hierin de objectiviteit de waarborgen is deze controle uitgevoerd middels een externe audit. Hiervoor is DNV als onafhankelijke dienstverlener ten aanzien van risicobeheersing ingeschakeld. DNV is een toonaangevende, wereldwijde certificeringsinstelling op het gebied van risicomanagement en kwaliteitszorg.

 

'Wij kunnen u informeren dat ons MVO-beleid officieel is gecertificeerd volgens de norm van de MVO Prestatieladder conform de criteria van prestatieniveau 3.'

 


De Global Products Group is direct gecertificeerd op niveau 3, waar normaal gesproken niveau 1 of 2 als opstapniveau wordt gezien bij een eerste certificering. Dit was mogelijk omdat zowel wij als onze partners diverse zaken al goed op orde hadden.

Dit certificaat (nr. C588645) is 3 jaar geldig. Binnen deze 3 jaar ambiëren wij een doorontwikkeling tot certificering op prestatieniveau 4. Het huidige MVO-certificaat kunt u hier inzien.

Wat betekent dit? U kunt rekenen op een transparante, duurzame samenwerking met Funeral Products, Funeral Projects en Atlantis Memorials. Doordat wij ons focussen op het verduurzamen van de bedrijfsketen, kunt u zich blijven richten op het helpen van families en nabestaanden bij het vinden van een blijvend en verantwoord herinneringsproduct.

Tijdens het certificeringsproces van de MVO Prestatieladder heeft de organisatie vastgesteld welke 31 MVO-thema’s relevant zijn voor onze onderneming. Een methodiek die jaarlijks opnieuw wordt uitgevoerd en vastgesteld. Deze thema's variëren van kinderarbeid en corruptie tot transport en energieverbruik. De MVO-thema's van de MVO Prestatieladder kunnen ook gekoppeld worden aan de wereldwijd erkende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze internationaal bekende doelstellingen helpen bij het effectiever en breder communiceren van ambities en resultaten. De MVO Prestatieladder is sinds 2015 internationaal erkend als certificeringssysteem.

Dankzij de MVO Prestatieladder hebben wij de handvatten om onze duurzame ontwikkelingen, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en de bijbehorende doelstellingen concreet te maken en systematisch te managen. Wat wij al hebben bereikt en willen bereiken, leest u hier.