HUIDIGE TEKST:
17 doelen die de wereld verbeteren

Tijdens het certificeringsproces van de MVO Prestatieladder zijn wij geëvalueerd op 31 verschillende MVO-thema’s, variërend van kinderarbeid en corruptie tot transport en energiegebruik. Al deze thema’s zijn tevens gekoppeld aan de wereldwijd erkende Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze reeks van 17 mondiale doelstellingen, gezamenlijk bekend als de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, zijn gericht op het creëren van een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame toekomst voor iedereen. Deze doelstellingen zijn opgesteld door alle 196 landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. Op basis van wereldwijde inbreng van zowel organisaties als burgers en vormen een mondiaal kompas om de sociale, economische en ecologische uitdagingen aan te pakken.

Concrete targets

Om elk doel nog concreter en inzichtelijker te maken, zitten achter de SDG’s 169 zogeheten targets. Hierdoor is het voor de Global Products Group direct inzichtelijk welke bijdrage het bedrijf levert aan de diversen SDG’s. En hebben we dankzij de MVO Prestatieladder handvaten om onze duurzame ontwikkelingen, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en de bijbehorende doelstellingen concreet te maken en op systematische wijze te managen.

Zo kunnen wij als Global Products Group ook onze verantwoordelijkheid nemen, toegevoegde waarde creëren en een steentje bijdragen bij het bouwen aan een betere wereld. Een wereld vrij van onderscheid en onrecht, en waar men bewust leeft met aandacht voor mens, dier en natuur. En hopelijk tot het inspireren van anderen om hetzelfde te doen, binnen een eigen ruimte van mogelijkheden. Om zo gezamenlijk de spreekwoordelijke olievlek succesvol uit te breiden en de wereld net een beetje meer beter, gezonder, mooier en duurzamer te maken.

Weten wat u zelf kunt doen? Voor meer informatie over de Sustainable Development Goals kunt u terecht op de website van de Verenigde Naties.


<>


Nieuw:

17 doelen die de wereld verbeteren

Tijdens het certificeringsproces van de MVO Prestatieladder heeft de organisatie vastgesteld welke 31 MVO-thema’s relevant zijn voor onze onderneming. Een methodiek die jaarlijks opnieuw wordt uitgevoerd en vastgesteld. Deze thema's variëren van kinderarbeid en corruptie tot transport en energieverbruik. Al deze onderwerpen zijn tevens gekoppeld aan de wereldwijd erkende Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze reeks van 17 mondiale doelstellingen, gezamenlijk bekend als de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, zijn gericht op het creëren van een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame toekomst voor iedereen. Deze doelstellingen zijn opgesteld door alle 196 landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. Op basis van wereldwijde inbreng van zowel organisaties als burgers en vormen een mondiaal kompas om de sociale, economische en ecologische uitdagingen aan te pakken.

Concrete targets

Om elk doel nog concreter en inzichtelijker te maken, zitten achter de SDG’s 169 zogeheten targets. Hierdoor is het voor de Global Products Group direct inzichtelijk welke bijdrage het bedrijf levert aan de diversen SDG’s. En hebben we dankzij de MVO Prestatieladder handvatten om onze duurzame ontwikkelingen, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en de bijbehorende doelstellingen concreet te maken en systematisch te managen.

Op deze manier draagt de Global Products Group bij aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, creëren we toegevoegde waarde en leveren we een bijdrage aan een wereld waar gelijkheid en rechtvaardigheid heersen, en waar bewust geleefd wordt met respect voor mens, dier en natuur. We hopen anderen te inspireren hetzelfde te doen binnen hun eigen mogelijkheden, zodat we gezamenlijk een positieve impact kunnen vergroten en de wereld stap voor stap verbeteren, gezonder, mooier en duurzamer maken.

Weten wat u zelf kunt doen? Voor meer informatie over de Sustainable Development Goals kunt u terecht op de website van de Verenigde Naties.