VIPE verzamelt hoogwaardige gebruikte pruiken, reinigt deze èn brengt ze GRATIS terug in de maatschappij bij mensen die een pruik hard nodig hebben. Daarmee hergebruiken we een goed product, kunnen ex-patiënten hun ziekteproces deels emotioneel afsluiten omdat hun pruik op een hele waardevolle plek terecht komt en bieden we andere patiënten de kans op een kwalitatief goede pruik.

VIPE is ontstaan omdat er een behoefte is aan kwalitatieve pruiken voor iedereen. Door goede gebruikte pruiken te reinigen (onze pruiken zijn gegarandeerd schoon volgens de RABC-normen) en modelleren vervullen we deze behoefte. Een goede pruik is duur, ziek zijn is duur, voor steeds meer mensen wordt de toegang tot een kwalitatief medisch hulpmiddel (wat een pruik is) steeds lastiger.

VIPE is een sociale, duurzame en ondernemende stichting. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers en we zijn voortdurend bezig met het leggen van verbindingen met mensen en organisaties die vanuit dezelfde sociale en duurzame gedachten werken. 

Meer informatie over onze organisatie, zoals onze bestuursleden, ons comité van aanbeveling, e.d. vind u hier.