Stichting Mobiliteit Voor Iedereen is een non-profit organisatie die zich specialiseert in het financieren, aankopen en doelmatig exploiteren van zorgvervoer ten behoeve van (zorg)instellingen. Wij richten ons op minder mobiele ouderen. Zij zijn voor hun ontmoeting met anderen afhankelijk van de zorgbus naar de dagbestedingen. Dit komt in gevaar.

Ons grote speerpunt is eenzaamheidsbestrijding. Door het schrappen van zorgvervoer dreigen dagbestedingen te worden gesloten of ingekrompen en dreigen ouderen te vereenzamen. Dit probleem wordt vanuit de politiek landelijk erkend en herkend. In sommige gevallen helpen we ook instellingen die zich richten op minder mobiele kinderen, of volwassenen.

Stichting MVI biedt zorginstellingen gratis zorgbussen aan. Deze noodzakelijke zorgbussen worden vanuit verschillende zorginstellingen dagelijks regionaal breed ingezet om de steeds groter wordende groep kwetsbare zorgafhankelijke mensen die geen mogelijkheden hebben om nog deel te nemen aan sociale activiteiten vervoer te kunnen bieden.

Zorggroep Archipel in Eindhoven is een van de instellingen die een samenwerking is aangegaan met Stichting MVI om een nieuwe zorgbus te realiseren. Mede door nieuwe veranderingen in de wet is de zorggroep genoodzaakt om passend personenvervoer te regelen in samenwerking met stichting. Zodoende kan Archipel ook in de toekomst een passende en noodzakelijke dagbesteding bieden aan de mensen.